Bilgi için? +90 212 452 93 10

Callan Method Nedir?

Callan Method Nedir?

Yabancı dil eğitimine farklı bir bakış sunan Callan Method, 1960 yılında Robin Callan tarafından yaratılmıştır İngiliz patentli Callan Method, uluslararası saygınlığa erişmiş ve birçok akademisyen tarafından kabul görmüş bir yöntem olup, Callan okullarının yanı sıra, yaklaşık 50 senedir, 5 kıtada, dil kurslarında, kolejlerde ve üniversitelerde yaygın olarak uygulanmaktadır. Hızlı olması sayesinde ulaştığı başarı Kulaktan kulağa yayılarak bütün dünyayı etkisi altına alan Callan Method, özellikle Güney Amerika ve gelişmiş Asya ülkeleri olmak üzere birçok dil okulu tarafından kullanılmaktadır. Callan Method tarzını benimseyen insanların ve okulların sayısı, her geçen gün hızla artmaktadır.

Callan Method

NEDEN CALLAN METHOD?

Callan Method, İngilizce öğrenimi için gerçekten eşsiz bir yöntemdir. Bitmek bilmeyen soru-cevap cümleleri içerisinde, İngilizcenin en karmaşık cümle yapılarını bile rahatça anlayıp konuşmanızı sağlayan bu yöntem sayesinde İngilizce öğrenimi daha etkili ve keyifli hale dönüşmektedir.

HIZLI VE ETKİLİ - 1/4 ZAMANDA iNGİLİZCE: Alışagelmiş bir çok yöntemde, yüzlerce saat İngilizce dersleri sonunda ulaşılan seviyenin çok daha fazlasına, Callan Method ile çeyrek zamanda ulaşırsınız. İngilizce öğreniminde keramet alınan ders saati sayısında değil, kullanılan tekniğe bağlıdır. Eğer günümüzde; zaman=para olarak tanımlayabiliyorsak, kısa zamanda İngilizce öğrendiğinizde, eğitiminiz için harcayacağınız paradan da tasarruf etmiş olursunuz.

METODUN HIZI: Öğretmen ilk dersten itibaren İngilizceyi, günlük doğal konuşma hızında, hatta, biraz daha üzerinde kullanır. Dersin hızı anadilde düşünmeye fırsat tanımaz. Hiç birimiz anadilde konuşurken, bir taraftan kelimeleri hatırlamaya çalışıp, diğer taraftan dilbilgisi kurallarını doğru biçimde kullanmayı düşünmeyiz. Ağzımızdan kelimeler, cümlelere dönüşerek refleksif halde çıkar. Beyinimiz, bu beceriyi otomatik olarak yapmayı, çocukluktan bu yana anadilimizi pratik yapmamız sayesinde edinmiştir. İngilizceyi ilk günden itibaren hangi hızda duyar ve konuşursanız, o şekilde yer edinir. Alışagelmiş tekniklerle; yavaş yavaş, tane tane İngilizce öğrenen birisi, İngilizceyi günlük doğal hızında konuşulurken anlamakta ve konuşmakta güçlük çekmektedir.

PLANLI DERSLER: Callan Method, 6,212 kelimeyi, 5,492 soru cümlesi içerisinde, sürekli tekrarla öğreten, harika bir kurguya sahip, son derece planlı ve organize çalışan akademik bir yöntemdir. Gündelik İngilizcede diyaloglar kurabilmek için gerekli 2,000 kelimenin %80′ini daha ilk kitaplarda öğrenirsiniz. Bölümler ilerledikçe, daha karmaşık yapılar ve ileri seviye kelimelerle tanışırsınız. Daha uzun ve entellektüel cümleler kurmanız kolaylaşır.

SÜREKLİ YAPILAN TEKRARLAR: Callan Method, klasik İngilizce öğretim tekniklerinden farklı olarak, geçmiş konuların üzerinde fazlasıyla durmaktadır. O gün öğrenilen yeni konular, ilerleyen dersler içerisinde de sürekli tekrar edilmektedir.Her gün yeni konudan biraz işleyip, daha çok geçmiş konuların tekrarlanması sonucunda, cümlelere olan aşinalık ve konuşmada ki akıcılık net bir şekilde artmaktadır.

KELİME ve DİLBİLGİSİ: Callan Method ile yeni kelimeleri ve gramer konularını, müthiş bir uyumla konuşma tabanında öğrenirsiniz. Soru cevap cümleleri içerisinde ki her soru; bazen yeni bir kelimeyi öğretmek, bazen de bir gramer kuralını konuşma tabanında öğretmeye yönelik kurgulanmıştır. Sabırlı ve arkadaş canlısı öğretmenlerimizin hızı ve metodun en güçlü dinamiği olan her ders yapılan, “önceki ders tekrarlarıyla”; anlama ve konuşma becerilerinin gelişimini hızlandırırsınız.

KONUŞMA: Callan Method dil bilimi kurallarına göre özenle kurgulanmış sorular ve cevaplardan oluşan yoğun bir İngilizce kursudur. Öğretmen sizi soru karşısında konuşmaya teşvik edip, telaffuz, dilbilgisi ve kelime hatalarını düzelterek cevaplamanıza yardımcı olur. Anadilde düşünmeye ve çeviri yapmaya fırsat tanımaz. Callan Method ile doğru İngilizceyi doğal konuşma hızında öğrenirsiniz.

ANLAMA: Tamamı dinleme ve konuşma ağırlıklı geçen dersten sonra yaptığınız dersin tekrarını izleyerek veya ses dosyalarını dinleyerek İngilizceyi çok daha rahat anlayacaksınız. Bir dili öğrenirken, duyduğunuz şeyleri söyleyerek tekrar etmeniz çok önemlidir.

YAZMA / OKUMA: Ders bittikten sonra sitemiz üzerinden yazma ve okuma çalışmaları yaparak öğrenmeye devam edeceksiniz.

DÜZELTME: Callan eğitiminde uzman İngilizce öğretmenlerimiz telaffuz dilbilgisi ve kelime bilgisinde ki hatalarınızı düzeltir. Son derece nitelikli arkadaş canlısı ve sabırlı öğretmenlerimiz dil becerilerini geliştirmekte size yardımcı olacaktır.

İlk defa Callan Method dersine katılan bir kişi, nasıl bir ders işleyişiyle karşılaşır?

Callan Method derslerinde, öğretmenin ve öğrencinin rolleri keskin olarak belirlenmiştir. Soru-Cevap içerikli ders yapısı öğrencinin, İngilizceyi doğal hızında konuşulurken anlamasını ve konuşmasını sağlar. Öğretmenin yeni kelimeleri, belli bir düzene sahip soru cümleleri içerisinde öğreterek sorması ve aynı düzende, öğrencinin öğretmen yardımıyla cevaplaması prensibi, Callan Method sitilini yansıtmaktadır.

Öğrencinin o gün öğrendiklerini aklında tutması ve ezberlemesi her zaman mümkün olmayabilir. Sık terkar üzerine kurgulanmış bu yöntemle, her gün ilk derslerde yapılan geçmiş konu tekrarları sayesinde, bilgi kalıcı olarak hafızaya yerleşmektedir.

Aşağıda, metodun nasıl çalıştığını ve mantığını daha net anlamanız için Callan derslerinde öğretmenin ve öğrencilerin rollerini gösteren bilgiler bulabilirsiniz.

Callan Method Nedir

Öğretmenin Rolü
 • Öğretmen, ders boyunca aktif ve sürekli konuşur durumdadır. Sürekli, kitaptan sorular sorar. Her soru bazen bir kelimeyi, bazen bir gramer kuralını, bazende İngilizce bir ifadeyi öğretmeye yöneliktir.
 • Öğretmen her soruyu 2 kez sorar. Çünkü öğrenci, ilk seferinde soruyu anlamamış veya eksik anlamış olabilir. ikinci kez sorduğunda ilkine göre biraz daha hızlı soracaktır. Sınıfta bulunan her öğrenciye; belli bir sıra dahilinde değil, karışık bir düzende sorular yöneltmesi sayesinde, öğrencinin cevabı düşünüp, kafasında hazırlık yapmasına fırsat tanımaz.
 • Öğretmen soruyu sorduktan sonra, öğrencisini beklemeden cevabın ilk bir kaç kelimesini söyler ve cevabın kalanının söylemesi için öğrenciyi zorlar. Öğretmenin konuşmaya mecbur bırakan ve teşvik eden bu durumu, öğrencinin, kelimeleri hatırlamaya çalışmadan, gramer kurallarını düşünmeden ve kafasında çeviri yapmadan cevaplaması anlamına gelir. Cevabın içine çekilen öğrenci, öğretmen yardımıylada olsa, mutalaka istenilen cevabı eksiksiz olarak söyler.
 • Öğretmen, öğrencisiyle aynı anda konuşarak, yapılan telaffuz ve gramer hatalarını hemen düzeltir. Hatalar çoksa aynı cümleyi, doğru şekilde söyleyene kadar tekrar ettirir. Bu esnada, diğer öğrenciler, sıra kendilerinde değilken bile, yapılan hataları ve düzeltmeleri fark ederek İngilizcelerini geliştirir. Yoğun anlama ve konuşma çalışmalarının yapıldığı derslerde, bir saniye bile boşa geçmez. 8 kişilik sınıfta, her bir öğrenciye en az 30 kez konuşma hakkı tanır. Bu oldukça iddalı bir rakamdır.
 • Öğretmen, öğrencinin yaptığı her hatayı anında düzeltir ve tekrar söylemesini ister fakat hatanın neden kaynaklandığını dersin akıcılığını bozmamak için hemen açıklamaz. Tabiki gerekli olması halinde, dersin sonuna kadar hala anlaşılmayan bir konu varsa, öğretmen mutlaka açıklamasını yapacaktır.
 • Öğretmenin mimik ve jestleriyle birlikte, vücut dilini iyi kullanabilen bir karakter olması önemlidir.
Öğrencinin Rolü
 • Öğrenci kendisine soru geldiğinde, sorulan sorunun yapısına benzeyen uzun cevap verir. Uzun cevaplar daha önce öğrenilen kelime ve gramer kurallarının farklı şekillerde kullanımlarını anlamasını da sağlamaktadır.
  Örnek:
  Öğretmen: Şu anda İtalyanca mı konuşuyorsun? Are you speaking İtalian?
  Öğrenci: Şu anda İtalyanca konuşmuyorum, şu an İngilizce konuşuyorum. No, I’m not speaking Italian, I’m speaking English.
 • Cevaplar, negatif bir cümleyi izleyen positif cümle formunda hazırlanmıştır. Öğrenciler bu şekilde, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri aynı anda cümleler içerisinde kullanmış olurlar. Böylelikle; kelimelerin daha kolay akılda kalması sağlanmaktadır.
  Örnek:
  Öğretmen: Is this table long? Bu masa uzun mudur?
  Öğrenci: No, this table isn’t long, it’s short. Bu masa uzun değildir, masa kısadır.
  Burada is/isn’t, long/short aynı anda cümle içerisinde kullanarak pratik yapılmıştır.
 • Öğrenci, İngilizce konuşurken kullanılan kısalatmaların farkında olmalıdır ve kendiside ilk günden itibaren konuşmayı kolaylıştıran kısaltmaları kullanmalıdır. Kısaltmalarla birlikte konuşmanın kolaylaşması sayesinde, İngilizce daha doğal hale gelmektedir. Örnek olarak, yazarken “Ben geleceğim”, konuşurken “Ben gelicem”, deriz. “It is my book” yerine “it’s my book” diye söylemek daha kolaydır.
 • Öğrenci, öğretmenle aynı anda konuşmaya alışmalıdır. Dil öğrenimi taklit etmeyi gerektirir. Öğrencinin, konuşulan cümleler içerisinde ki kelimeleri, doğru telaffuza dikkat ederek, öğretmeni taklit edebilmesi oldukça önemlidir.
 • Her ders yapılan yazı çalışmaları bölümünde (dictations) öğrenci, kendi yanlışlarını kitaptan kontrol ederek düzeltmelidir. Görerek ve yazarak, kelimelerin akılda kalmasını kolaylaşır. Önceden beri derslerde kullanılan İngilizce cümleleri, yazı çalışmaları sayesinde hatasız olarak yazabilmeniz için 2. dersin (yeni ders) ortalama 15 dakikası kullanılır.
 • Okuma bölümleri her ders yapılan çalışmalardır. Sınıfta bulunan öğrenciler, öğretmenin yardımıyla ve telaffuz düzeltmeleriyle her gün 10 dakika okuma çalışması yapmaktadır.

Bilgi almak ve ücretsiz deneme dersi için +90 212 452 93 10