Bilgi için? +90 212 452 93 10

DERS MATERYALLERİ

CALLAN METHOD ORİJİNAL ÖĞRENCİ DERS KİTAPLARI

Stage 1 (A1, Beginner)

Stage 1 (A1, Beginner)

Günlük İngilizcede kullanılan en önemli kelimelerin bazılarıyla ve cümle yapılarıyla tanıştırılırsınız. “be” ve “have” fiilerini, şimdiki zamanı (you are reading) özne, isim, sıfat, iyelik zamirleri (my, his, our) ve pek çok yeni temel kelime öğrenirsiniz.

Pratik Neticesi: Ortalama 10 saat sonunda, kendinizi tanıtacak, etrafınızdaki kişiler ve nesneler hakkında basit cümlelerle konuşacak seviyeye gelirsiniz.

Stage 2 (A1, A2 Post-beginner)

Stage 2 (A1, A2 Post-beginner)

Şimdiki zaman ve geniş zaman (you are writing – you write) arasında ki farkları öğrenerek başladığınız 2. bölümde “any” ve “some”, iyelik zamirleri (mine,her, ours) üstünlük ve azlık derece sıfatları (more than, the least, the fewest vb.) ve yeni temel nitelikteki kelimeleri öğrenerek devam edeceksiniz.

Pratik neticesi: Şimdiki zamanda yaptığınız eylemlerin anlatımını, geniş zamanda da ifade edebileceksiniz. Sahip olduğunuz şeyler hakkında ve iki nesne arasında ki farklılıkları tanımlayacak seviyeye gelirsiniz.

Stage 3 (A2, Lower elementary)

Stage 3 (A2, Lower elementary)

Günlük yaşamda İngilizcede sık kullanılan sıfatları ve zamirleri, yeni kelimelerle birlikte harmanlayıp, “be” fiilinin geçmiş zamandaki düzenli çekimlerini bulacaksınız.

Pratik neticesi: Basit zamanlar, sıfat ve zamirlerle daha resmi cümleleri anlamaya ve konuşmaya başlayacaksınız.

Stage 4 (A2, B1 Upper-elementary)

Stage 4 (A2, B1 Upper-elementary)

Geçmişteki düzensiz fiiller (e.g. he drank), gelecek zaman formları (i.e. will and going to), “the present perfect” (e.g. they have eaten) ve “1st and 2nd. Conditionals” (e.g. if you go.., you will see…; if you went…, you would see…) konularıyla tanışıp, günlük kelime bilginizi de artıracaksınız.

Pratik neticesi: Gelecekte olacak şeyler ve şu ana kadar yaşadığınız deneyimler hakkında konuşabileceksiniz. Ayrıca sebep ve sonuçların yanı sıra hayali olaylardan da söz edebileceksiniz.

Stage 5  (B1, Lower intermediate)

Stage 5 (B1, Lower intermediate)

Daha fazla yeni kelimeyle tanışıp, pek çok gramer konusunu pekiştirerek yenilerini öğrenmeye başlarsınız. Bu bölümde “past continuous” (e.g. I was sleeping), “the passive voice” (e.g. the book was written), “reflective pronouns” (i.e. myself and herself), “the past perfect” (e.g. you had studied), “the future continuous” (e.g. she will be working) ve “the 3rd conditional” (e.g. if you had gone…, you would have seen…) gibi önemli zamanları ve kuralları öğrenirsiniz.

Pratik Neticesi: Gelecekte ve geçmişte olan olaylar hakkında biraz daha derinlemesine konuşmaya başlarsınız. Özellikle geçmişteki olaylarla ilgili, konuya daha hakim cümleler kurabilirsiniz.

Stage 6 (B1, B2 Intermediate)

Stage 6 (B1, B2 Intermediate)

Bu kitapta, ‘’indirect speech’’ i (e.g. you told me that she would succeed) ‘’causative structures’’ (e.g. he had his dinner cooked by his mother), “the future perfect” (e.g.you will have written) ve “the past perfect continuous” (e.g. you had been writing) gibi konuları öğreneceksiniz.

Pratik Neticesi: başkalarının ne dedigini rapor edebilecek, olayların sebeplerini anlatabilecek bununla birlikte; geçmişte, şu an ve gelecekteki olayların süresi hakkında konuşabileceksiniz.

Stage 7  (B1,B2, Intermediate)

Stage 7 (B1,B2, Intermediate)

Birçok kalıp (e.g. a great deal of) öğreneceksiniz ve bunun yanı sıra en çok kullanılan atasözlerine de (e.g. to get on someone’s nerves) giriş yapacaksınız. Bu kitapta daha çok yeni gramer kurallarına odaklanacaksınız ama daha önceki bölümlerde öğrendiğiniz yapıları daha da sağlamlaştıracaksınız.

Pratik Neticesi: Bir çok kalıp, “phrasal verb” ve deyim kullanabileceksiniz. Bu sizi anlamada bambaşka bir seviyeye getirmekle beraber daha doğal konuşmanıza da yardımcı olacak.

Stage 8 (B2, Upper-intermediate)

Stage 8 (B2, Upper-intermediate)

Bu seviyede, kelime hazinesi öğrenilen yüzlerce kelime, cümle yapıları ve deyimlerle oldukça genişlemiş oluyor. 8. Bölümün soruları daha çok karışık fikirlerle ilgili öğrencinin kendi yorumlarını konuşmaya başladığı seviyenin başlangıcını oluşturur. Yeni öğrenilmeye başlanan gramer yapıları farklı kelimelerden oluşan cümleler içerisinde defalarca pratik yapılacaktır. Özellikle “use of modals” konusunun geçmiş zamanda kullanımları (e.g. they should have realised) veya daha spesifik geçmiş zaman kullanımları (e.g. I wish she were here) bol bol kullanılır.

Pratik neticesi: Daha çok deyim ve ifade şekilleri öğrenip, doğru yerlerde kullanımlarını fark edersiniz. Daha karışık fikirler ifade etmeye başlar ve deneyimler hakkında bu seviyede konuşmaya başlarsınız.

Stage 9 (B2, Upper-intermediate)

Stage 9 (B2, Upper-intermediate)

Birçok yeni kelime ve ifadelerle pratik yaparken heceleme ve telaffuzlardaki çalışmalarınızı sağlamlaştırırsınız. Bu bölümde ki sorular çetrefilli olabilir ama bu sayede kendinizi gayet iyi bir şekilde ifade etmeye başlayacaksınız. Buradaki gramer çalışması ise form ve yapılara odaklanarak iletişim kurarken daha doğal ve etkili olmanızı sağlayacak.

Pratik neticesi: Doğal ifadeleri kullanarak daha geniş çerçevede konuşacak duruma gelirsiniz. Aynı zamanda, artarak gelişen kelime bilgisiyle, giderek karışık hale gelen cümle yapılarını bile daha rahat anlamaya ve konuşmaya başlarsınız.

Stage 10  (B2,C1 Higher-intermediate)

Stage 10 (B2,C1 Higher-intermediate)

Artık geniş bir kelime hazinesine sahip olduğunuzdan, üst seviyede konuşulan İngilizce dilinin detaylarına odaklanmaya başlarsınız. Bu seviyede, olasılık kipleri “modals for probability” (e.g you must have been exhausted), “would” yapısının, geçmiş zaman alışkanlıklarıyla ilgili kullanımlarını (e.g. I would ride my bicycle every day when I was a child), ve “mixed conditionals” (e.g. If I hadn’t missed my flight, I would be enjoying myself if Paris right now) konuşarak öğrenirsiniz.

Pratik neticesi: Karmaşık yapılarda bile İngilizceyi belirgin olarak daha rahat kullanırsanız. Ayrıca ihtimaller üzerine farklı kalıplarda, nedenler sonuçlar üzerine konuşabilirsiniz.

Stage 11 (C1, Advanced)

Stage 11 (C1, Advanced)

En ileri seviyede öğretilen kelime bilgisini arttırırken bir yandan da, daha önceki bölümlerde öğrenilen her şeyi tekrar ederek pekiştirirsiniz.

Pratik Neticesi: Kullanılan en sofistike İngilizceyi konuşur, anlar, okur, yazar duruma gelirsiniz. İstediğiniz her şeyi netlikle ve akıcı olarak ifade edebilirsiniz.

Stage 12 (C1, Advanced)

Stage 12 (C1, Advanced)

”Advanced” seviyede kelime öğrenmeye devam ederken bir yandan da, daha önceki bölümlerde öğrendiklerinizi pekiştirirsiniz.

Pratik Neticesi: Artık kendinizi ana dili İngilizce olan birisiyle çok benzer iletişim kurabilen seviyeye ulaşırsınız. Ayrıca, İngilizce üzerine yapılmış hangi sınava girerseniz girin, kesinlikle yüksek başarı elde edersiniz.

Callan for Business

Callan for Business

( B1,B2,C1,C2 orta üzeri ve ileri seviyeler için uygun) Callan for Business, öğrenci kitapları ile alışagelmiş İngilizce derslerinden farklı olarak, metodun sıra dışı yapısıyla, öğrenirken, İngilizce konuşmanızı geliştirişiniz. İş hayatından öğrencimiz olan pek çok profesyonelin, birbirlerine güvenle önerdiği bu harika kurs içerisinde yaklaşık 700 işle ilgili kelime, deyim ve ifade ile tanışıp, 60 ders sonunda rahatlıkla İngilizce toplantı veya sunum yapabilecek seviyeye ulaşacaksınız.

B1 Seviye Gramer Kitabı

B1 Seviye Gramer Kitabı

94 sayfalık en kaliteli egzersizleri sunan Callan B1 Dilbilgisi Çalışma Kitabı, B1 seviyesindeki dilbilgisinin her yönünü uygular ve orta düzey öğrenciler için mükemmel bir öğretim sağlar. Bu A4 boyutunda çalışma kitabında 22 özel dil bölümü, 5 genel dil bölümü, yararlı ipuçları, eksiksiz bir cevap bölümü ve çok kullanışlı bilgiler bulacaksınız.

B2 Seviye Gramer Kitabı

B2 Seviye Gramer Kitabı

En son çıkan, Callan B2 Dilbilgisi Çalışması Çalışma Kitabı, dilbilgisinin tüm yönlerini uygulamak için 145 sayfalık mükemmel egzersizler sunmaktadır. Bu, 20 özel dil bölümü, 5 genel dil bölümü, yararlı ipuçları, tam cevaplar ve çapraz referanslar içeren B2 seviyesindeki öğrenciler için mükemmel bir çalışma ve öğrenme aracıdır.

CALLAN FOR KIDS ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE KİTAPLARI

Stage 1

Stage 1

Başlangıç seviyede ki çocukların İngilizce öğrenimlerinin en başında ki konularla başlar, günlük yaşamda sık kullanılan yaklaşık 380 kelimeyi içerir. İngilizcede ki en önemli kelime ve yapılarını bol bol pratik yaptırarak öğretir. Çok sayıda yararlı kelime edinmenin yanı sıra, çocuklar “be” ve “has, have” fiillerini, temel sayıları, edatları, şimdiki zamanı (örneğin “you are writing, she is studying”), şahıs zamirlerini, iyelik sıfatlarını (mine, his, her) kullanmayı öğrenir.

Stage 2

Stage 2

Başlangıç seviyenin biraz üstü öğrenciler için uygun bu kitap, karşılaştırmalı dili ve temel kipleri (“can” ve “must”) tanıtmaktadır. Yaklaşık 350 yeni kelime ile çocuklara, etraflarındaki dünyayı tanımlamaları ve ne düşündüklerini ifade etmeleri için zengin bir kelime hazinesi sunulur.

Stage 3

Stage 3

Callan for Kids'ın ilk iki aşamasında kazanılan dili, iyelik zamirlerini kapsayan, geleceğe dair konuşma kalıplarına bağlı dil üzerine kuruludur. (örneğin, “the highest”, “more than”). Geniş bir yelpazede yeni kelime ve kelime öbekleri (yaklaşık 400 başlık kelime) uygulamalarla öğretilir. 3. bölüm CEFR'ye göre A1 seviyesinde bir test için hazırlık yapan her çocuk için uygundur.

Stage 4

Stage 4

Yaklaşık 250 değerli yeni kelime ve kelime öbekleri sunmanın yanı sıra, Aşama 4 hem düzenli hem de düzensiz geçmiş formları, geleceğe yönelik “going to” formunu ve basit göreceli konuşulan şeyleri rahatlıkla kavrar ve konuşur. Ayrıca, A1 seviyesinde genç bir öğrenci testi için gerekli tüm bilgiyi alır, önemli miktarda A2 seviyesinde kelime öğrenmiş olur.

CALLAN ESPANOL İSPANYOLCA KİTAPLARI

Etapa 1

Etapa 1

İspanyolca'ya yeni olan veya CEFR'ye (Ortak Avrupa Referans Çerçevesi) göre düşük A1 seviyesinde olan öğrenciler içindir. Öğrenci bu bölümde “ser” ve “estar” fiillerini, erkek ve dişi isimleri ve sıfatları, konu zamirlerini (“yo”, “tú”, “él” vb.), Şimdiki zamanın –AR -IR ve -ER fiillerin yanı sıra, ilk adımlarını yeni bir dilde alan insanlar için çok gerekli kelimeleri cümleler içerisinde bol tekrarlarla konuşarak öğretir.

Etapa 2

Etapa 2

2. bölümde öğrencilere “estar + gerundio” (örnek: “Estoy comiendo - ben yiyorum”), fiillerin fiil biçimlerini (bir şeyi yapmasını söylerken kullanılır), dolaylı nesneyi öğretilir. Zamirler (“ben”, “te”, “le”), artı çok daha fazla dilbilgisi ve kelime bilgisi yine bu seviyede öğretilmektedir. CEFR'ye göre A1 seviyesinde temel öğrenenler içindir.

Etapa 3

Etapa 3

3. bölüm, öğrencilerin zaten edinmiş olduğu kelime dağarcığına pekiştirir ve ayrıca A2 seviyesinde yeni ve önemli dilbilgisi konularını tanıtarak uygular. Bunlar karşılaştırmalı ve üstün yapılarla besleyerek, mevcut basit, çeşitli farklı türden zamirleri ve yansıtma fiillerini öğretir.

Etapa 4

Etapa 4

A2 seviyesinde öğrenim gören öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrencinin kelime dağarcığı önemli ölçüde genişletir, geçmiş ve gelecekteki olaylar hakkında konuşabilmek da dahil olmak üzere çevrelerindeki dünya hakkında daha karmaşık fikirleri konuşabilecek duruma gelir. Zorlu “reduplicación” konusu da tanıtılıp bol bol konuşma anlama pratiği yaptırılır. Aşama 4'ün sonunda, öğrenciler A2 seviyesinde İspanyolca testi için tüm dil gereksinimlerini öğrenmiş ve uygulamış olurlar.

Etapa 5

Etapa 5

5.böüm öğrencisini B1 seviyesine taşır, yaklaşık 400 yeni kelime ve kelime öbeği eklerle gramer bilgilerini ve dil becerilerini geliştirmeye devam eder. İspanyolca da yaygın olarak kullanılan mevcut alt-küme, 5. Aşama başlangıcında tanıtılmakta ve baştan sona uygulanmaktadır. Olumlu ve olumsuz emir biçimleri, geçmişin kusursuzluğu ve geleceğe dair konuşma biçimleri, geçmiş ve gelecekteki kullanım için “estar” + gerundio' kalıpları tanıtılmaktadır.

Etapa 6

Etapa 6

6. bölüm sonunda B1 seviyesini sonuna kadar tamamlarsınız ve B2 seviyesine ulaşırsınız. Bu esnada, 450 yeni kelime ve kelime öbeği ile tanıştırılırsınız. Dilbilgisiyle ilgili olarak pek çok konuyu öğrenerek, hem gerçek hem de hayali koşullu durumları ifade edebilirsiniz. Daha sonra, dolaylı konuşma formları ve pasif sesleri öğrenir, İspanyolcayı orta düzeyde ve yetkin bir şekilde B1 İspanyolca dil sınavlarına (DELE's Diploma de español nivel B1) karşı güvenle kullanacak şekilde donatılmış olursunuz.

Bilgi almak ve ücretsiz deneme dersi için +90 212 452 93 10